Léčení HIV pozitivní pacienti nejsou infekční!

Výsledky další velké mezinárodní studie (Opposites Attract) definitivně prokázaly, že úspěšná antiretrovirová léčba HIV infekce dokáže snížit množství viru v těle natolik, že HIV pozitivní člověk není infekční a nemůže nakazit svého sexuálního partnera.

Největší zprávou letošního roku v oblasti výzkumu HIV bylo pravděpodobně potvrzení významu léčby HIV v prevenci. Poslední z řady velkých mezinárodní studií (Opposites Attract) sledujících míru rizika přenosu viru z HIV pozitivního člověka na jeho negativního partnera při úspěšné léčbě neprokázala jediný případ přenosu viru. V gay párech zapojených do studie přitom došlo k téměř dvaceti tisícům nechráněných pohlavních styků. „Došlo k potvrzení skutečnosti, že HIV pozitivní pacienti na účinné antiretrovirové léčbě s opakovaně nedetekovatelnou virovou náloží v krvi jsou prakticky neinfekční“ říká MUDr. Milan Zlámal, lékař Kliniky infekčních Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde se nachází jedno z osmi českých HIV center starajících se o HIV pozitivní pacienty. „V medicíně obvykle nic neplatí na 100%, ale v tomto případě jsou výsledky všech studií z posledních let natolik přesvědčivé, že můžeme bez obav tvrdit, že úspěšně léčený HIV pozitivní pacient není infekční a nemůže přenést HIV na svého sexuálního partnera nebo partnerku“, dodává primář Kliniky infekčních nemocí MUDr. Petr Smejkal.

Za úspěšně léčeného pacienta se považuje ten, kdo antiretrovirovou léčbou HIV infekce dosáhl tzv. nedetekovatelné virové nálože. Množství virových částic v krvi je v takovém případě příliš malé na to, aby se virus mohl přenést na další osobu. Léčba tak významně přispívá nejen k zastavení postupu HIV infekce, ale má i zásadní význam v prevenci dalšího přenosu HIV. „Potvrzení skutečnosti, že HIV pozitivní pacienti s nedetekovatelnou virovou náloží nemohou nakazit nikoho dalšího, výrazně zlepšuje kvalitu života všech osob žijících s HIV,“ uvádí k těmto závěrům Robert Hejzák, předseda pacientské organizace Česká společnost AIDS pomoc. „Úspěšně léčení HIV pozitivní tak dnes mohou počít dítě přirozenou cestou a vést plnohodnotný sexuální život. Doufám, že neinfekčnost rovněž sníží stigma spojené s touto diagnózou i kriminalizaci nosičství viru, ke které v Česku bohužel v minulosti často docházelo“, uzavírá Hejzák.

Současná antiretrovirová léčba HIV nákazy dokáže postup infekce zastavit do té míry, že pacienti nemusí nikdy dospět do fáze nemoci AIDS a mohou se dožít průměrné délky dožití jako zbytek populace. Přesto však zůstávají stále HIV pozitivní, ani moderní léčba zatím virus z těla úplně vymýtit nedokáže. Epidemiologické modely přitom ukazují, že v Česku až 700 infikovaných osob o své diagnóze neví. Bez léčby tak mohou infekci HIV nevědomky šířit dál.

Česká společnost AIDS pomoc spouští u příležitosti letošního Světového dne boje proti AIDS informační kampaň, jejímž cílem je rozšířit povědomí o tom, že léčení HIV pozitivní lidé nepředstavují pro své okolí žádné nebezpečí.

UŽITEČNÉ ODKAZY

CSAP nove logo
Obrázek č. 68

SANITKA

Pozvánka na nejbližší HIV testování v terénu:

Praha v úterý 5.12. od 11 do 13 hod. Obchodní centrum Flora

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY 2017

Obrázek č. 69
Obrázek č. 3

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.