Mobilní HIV testování (Sanitka z Domu světla)

Nejsou žádné aktuální termíny výjezdů testovacích sanitek, protože:

 • do pátku 15.2.2019 mělo zveřejnit Ministerstvo zdravotnictví ČR výsledky dotačních řízení, tedy seznam podpořených projektů. Bohužel se tak nestalo.
  Co to znamená? Čekáme.... Až se dočkáme zveřejnění výsledků, tak oprášíme šanon se všemi povoleními jednotlivých krajských hygienických stanic a také zdravotních odborů Krajských úřadů a zkontrolujeme, zda jsme administrativně připraveni. Začneme vyřizovat jednotlivá povolení k záborům veřejných prostranství na květen a červen.
 • někdy do 30.3.2019 budeme informování o výši přidělené dotace.
  Co to znamená? Pokud dobře dopadl předchozí bod, tak dostaneme přidělené finance (až do výše 70 % nákladů). Dozvíme se tedy rozsah finanční podpory a jsme schopni detailně naplánovat mobilní testování. Pokud podporu nedostaneme, tak budeme testovat v terénu jen v omezeném rozsahu, podobně jako v roce 2018 (testovali jsme 4 měsíce).
 • předpokládáme, že první mobilní testování se tedy zrealizují nejdříve v květnu nebo červnu, ať už s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR, nebo alespoň za přispění sponzorů.
 • zatím na testy využijte naše checkpointy.
 • na základě dotazů doplňujeme, že uvedené termíny (15.2. a 30.3.) vzešly ze strany MZČR a my nejsme schopni je jakkoliv ovlivnit.

DatumMísto testování Testované infekce systém PISTrealizuje / sponzoruje
-----

Upozorňujeme, že v tomto přehledu jsou zařazeny všechny nám známé termíny mobilního testování, tedy nejen České společnosti AIDS pomoc. Mobilní testování jiných organizací (Zdravotních ústavů nebo Rozkoše bez rizika), se od našich služeb může lišit. Např. ne všechny organizace využívají on-line předtestový dotazník systému PIST nebo v terénu netestují další infekce jako syfilis apod.

 • Testování na HIV protilátky je i v sanitce anonymní a bezplatné.
  Je odebírána kapilární krev z prstu
 • Používáme vysoce spolehlivé rychlé testy, které dovážíme přímo od výrobce z Kanady
 • Naše rychlé testy umožňují detekci protilátek z kapilární krve a výsledek je znám v krátké době (cca 2 minuty). V případě použití testů od jiných výrobců pak cca 10 minut.
 • Zájemci sami nebo s poradcem vyplní předtestový dotazník a získají anonymní profil v systému PIST (prevence infekcí systémovým testováním)
 • Do systému se přihlásí přes webové rozhraní již svým osmi-písmenkovým identifikátorem a PINem z dřívějška nebo si založí nový profil
 • Součástí testování je předtestové (v systému PIST) i potestové poradenství, kdy je zjišťována závažnost a doba rizikového chování a celková motivace k testu na HIV.
 • Potestový pohovor v případě negativního výsledku znamená především připomenout jeho správnou interpretaci (například že negativita neznamená negativitu partnerů a že k nákaze nedošlo před dvěma až třemi měsíci).
 • Reaktivní výsledek neznamená pozitivní výsledek. Pokud test ukáže reaktivní výsledek, je nutné odebrat krev a odeslat ji Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS k detailnímu zkoumání. Pouze na základě konfirmačního testu lze určit diagnózu.
 • Skupiny zájemců s rizikovým chováním testujeme i na syfilis (test indikuje poradce)

Testování realizuje Česká společnost AIDS pomoc, provozovatel Domu světla.

#image_description_17#

CSAP nove logo

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

SANITKA

Mobilní testování zatím není naplánováno. Vysvětlení je tady.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.