Dobrovolnictví všeobecně

Kdo je dobrovolník?

 • Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se tedy může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.
 • Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího. V každém případě je ale důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou nějaké organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí.
 • Od 1.1. 2003 platí zákon č. 198/2002 Sb. O dobrovolnické službě. Ten však upravuje pouze podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, ne podmínky dobrovolné činnosti obecně. Z toho vyplývá, že neexistuje povinnost dobrovolníků či organizací naplňovat podmínky tohoto zákona, pokud nestojí o podporu státu v této oblasti.

POKUD SE ROZHODNETE STÁT SE DOBROVOLNÍKEM, ZKUSTE SI ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).

Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.


PRÁVA DOBROVOLNÍKA A CO MU MŮŽE NABÍDNOUT ORGANIZACE, KTERÉ BUDE POMÁHAT?

 • právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci
 • právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně
 • právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka
 • kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci
 • kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá
 • právo na zaškolení, výcvik, trénink
 • právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy)
 • individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci
 • právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka
 • právo vědět, zda vykonává činnost byla efektivní
 • možnost účastnit se hodnotícího procesu
 • právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen
 • právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn alespoň pro případ odpovědnosti za škody

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA:

 • splnit úkoly, ke kterým se zavázal
 • být spolehlivý
 • nezneužívat projevené důvěry
 • požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje
 • znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.)
 • být „týmovým hráčem“
 • ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat


Desatero spokojeného dobrovolníka

 1. Organizace chce dobrovolníky (na všech svých úrovních)
 2. Jasné, otevřené, upřímné a úplné informování dobrovolníka o smyslu, náplni a cílech organizace, stejně tak o činnosti dobrovolníka.
 3. Využívání služeb dobrovolníka jen pro to, co on sám chce dělat.
 4. Jasné zadání činnosti pro dobrovolník, jasné kompetence. Dobrovolník ví od koho práci přebírá, komu ji předává a komu zodpovídá.
 5. Koordinátor dobrovolníků (kontaktní osoba)
 6. Osoba (systém) pro řešení konfliktů.
 7. Supervize – dobrovolníka, koordinátora, systému.
 8. Příjemné prostředí na pracovišti.


Zdroj: hestia ::HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, tz.ú., Na Poříčí 1041/12, Praha 1, 110 00, tel. 224872075,www.hest.cz, www.dobrovolnik.cz

UŽITEČNÉ ODKAZY

CSAP nove logo
Obrázek č. 68

SANITKA

Pozvánka na nejbližší HIV testování v terénu:

Praha v úterý 5.12. od 11 do 13 hod. Obchodní centrum Flora

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY 2017

Obrázek č. 69
Obrázek č. 3

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.