Co je AIDS? Rozdíly HIV a AIDS

Jestliže jsem pozitivní a onemocním, znamená to, že mám AIDS?

NEMUSÍ TO TAK BÝT. HIV pozitivní lidé jsou čas od času nemocní stejně jako všichni ostatní. A i když člověk začíná být nemocný díky HIV, nemusí mít ještě AIDS.

Jsem HIV pozitivní. Mohu mít zdravotní problémy, aniž by se u mne rozvinul AIDS?

ANO. I jedinci, kteří jsou HIV pozitivní a nerozvinul se u nich díky úspěšné léčbě AIDS, mohou mít nejrůznější zdravotní problémy spojení s HIV infekcí. Antiretrovirové léky nejsou všemocné - mají celou řadu nežádoucích vedlejších účinků, které mohou významně ovlivnit kvalitu života infikovaného jedince a může se postupně rozvinut rezistence (odolnost viru proti léčbě). Život s HIV není, přes značný pokrok v léčbě, snadný. Téměř tři čtvrtiny HIV pozitivních gayů přiznávají psychické problémy, včetně stavů úzkostí a depresí.Význam a vysvětlení zkratky AIDS

Acquired (získaný) = HIV ani AIDS není zdravotní stav, který by byl dědičný. Člověk se HIV musí infikovat.

Immune (imunitní) = schopnost imunitního systému bojovat s viry a bakteriemi se podstatně snižuje.

Deficiency (deficit) = imunitní systém nemůže pracovat správně.

Syndrome (syndrom - soubor příznaků určitého onemocnění) = protože existuje velké množství nemocí a infekcí, se kterými se člověk může setkat. Když se HIV infekce na počátku osmdesátých let minulého století objevila, nazývala se AIDS. Dnes se o lidech, kteří se infikovali virem HIV, říká, že jsou HIV pozitivní, a slovem AIDS se označuje stav s velmi nízkým počtem buněk CD4 doprovázený určitými (tzv. oportunními) infekcemi, nádory, syndromem chátrání nebo postižením mozku.

UŽITEČNÉ ODKAZY

CSAP nove logo
Obrázek č. 68

SANITKA

Pozvánka na nejbližší HIV testování v terénu:

Praha v úterý 5.12. od 11 do 13 hod. Obchodní centrum Flora

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY 2017

Obrázek č. 69
Obrázek č. 3

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.