Vylepšujeme testování na syfilis a žloutenky B a C

V pražském Checkpointu v Domě světla se nám ve spolupráci se soukromou laboratoří podařilo vylepšit testování na infekce syfilis a žloutenky typu B a C. Již v průběhu roku 2018 jsme zavedli rychlotesty na tyto infekce. Od února jsme nově schopni tyto infekce testovat i ve spolupracující laboratoři.

Jaký to má význam? Zejména zpřesnění výsledku testu. Laboratorní testy na syfilis a žloutenky B a C jsou mnohem citlivější, než rychlotesty, které byly vyvinuty na rychlou práci v terénu. V laboratoři je na testy času dost a vzorky zkoumají laboranti pomocí přístrojů. Proto dokážou odhalit nemoc dříve, dokonce i o několik týdnů. Navíc lze z krevního vzorku udělat více testů a zpřesnit, zda se jedná o vyléčenou infekci nebo naopak aktivní nemoc.

V našich checkpointech testy na infekce syfilis predikuje systém PIST z před-testového on-line dotazníku. Na základě informací o sexuálním chování systém identifikuje případná rizika možné nákazy a upozorní na ně poradce. Po osobním rozhovoru pak poradce zvolí, zda je pro klienta vhodný rychlotest nebo laboratorní test. Zpřesněné laboratorní testy na syfilis a žloutenky B a C jsme prozatím schopni poskytovat pouze v Praze. V ostatních checkpointech a sanitkách budeme i nadále poskytovat pouze rychlé testy.

Asi vás napadne, zda podobný problém s rychlými testy platí také pro infekci HIV. Odpověď je složitější. Záleží totiž na tom, jaké testy použijete, jaké zkušenosti má personál s jejich používáním a také na tzv. diagnostickém okně, tedy jaká doba uběhla od rizika (nákazy). Obecně čím delší doba od možného rizika, tím je HIV test přesnější (rychlý test i laboratorní). Ideální doba na test je 2 až 3 měsíce od rizikové situace. Tradičně HIV testujeme laboratorně s garancí výsledku do jednoho týdne. Naše checkpointy a sanitky však nabízejí i nejmodernější rychlé testy na protilátky HIV. Tyto HIV testy jsou velmi citlivé, opravdu rychlé (většinou je výsledek do jedné minuty) a naše zkušenosti s nimi jsou vynikající. Za dobu pěti let jejich používání jsme nezaznamenali žádný falešný výsledek. Tyto rychlé HIV testy naše organizace kupuje přímo od výrobce v Kanadě a poskytuje je také k mobilnímu testování Zdravotních ústavů.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 144

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

MOBILNÍ TESTOVÁNÍ - SANITKA

pro více detailů rozklikněte město

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.