Plzeňská deklarace

Účastníci 4. Sympózia ke Světovému dni AIDS, které se konalo v Plzni 9. - 10. 11. 2017 – lékaři pečující o pacienty s HIV/AIDS, epidemiologové, preventisté, laboratorní a výzkumní pracovníci, zástupci pacientských organizací a ohrožených skupin obyvatel a představitelé protidrogových programů – se obracejí na státní orgány, zdravotní pojišťovny, komunity a veřejnost s touto deklarací:

K boji s pokračující epidemií HIV/AIDS v České republice je nutné:

  • Široce dostupné testování na HIV a sexuálně přenosné nemoci se zaměřením na osoby ve vyšším riziku nákazy, které je zásadní pro včasnou diagnózu a prevenci jejich dalšího šíření.
  • Navýšení rozpočtu na preventivní programy se zaměřením na osoby ve vyšším riziku nákazy a mládež, s využitím nových informačních kanálů a sociálních sítí.
  • Zavedení dostupné preexpoziční profylaxe (PrEP) jako dodatečné preventivní aktivity pro osoby ve významném riziku infekce HIV.
  • Zajištění plné úhrady bezinterferonové léčby chronické hepatitidy C dostupné pro všechny pacienty s touto závažnou infekcí, a to bez čekacích listin a bez diskriminace osob, které jsou HIV pozitivní nebo užívaly drogy.
  • Bezodkladné uzavření smluv na úhradu antiretrovirové léčby pro HIV centrum ÚVN Praha ze strany pojišťoven VZP (111) a ČPZP (205).
  • Reagovat na přítomnost stigmatizace HIV pozitivních, lidí žijících s AIDS, ale i neheterosexuálních lidí obecně, a zaměřit preventivní a vzdělávací aktivity takovým směrem, aby došlo k jejímu odbourání, neboť stigma prokazatelně patří mezi významné faktory, přispívající k šíření HIV.

V Plzni 10. 11. 2017

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

v zastoupení účastníků sympozia

UŽITEČNÉ ODKAZY

CSAP nove logo
Obrázek č. 68

SANITKA

Pozvánka na nejbližší HIV testování v terénu:

Praha v úterý 5.12. od 11 do 13 hod. Obchodní centrum Flora

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY 2017

Obrázek č. 69
Obrázek č. 3

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.