Plzeňská deklarace

Účastníci 4. Sympózia ke Světovému dni AIDS, které se konalo v Plzni 9. - 10. 11. 2017 – lékaři pečující o pacienty s HIV/AIDS, epidemiologové, preventisté, laboratorní a výzkumní pracovníci, zástupci pacientských organizací a ohrožených skupin obyvatel a představitelé protidrogových programů – se obracejí na státní orgány, zdravotní pojišťovny, komunity a veřejnost s touto deklarací:

K boji s pokračující epidemií HIV/AIDS v České republice je nutné:

  • Široce dostupné testování na HIV a sexuálně přenosné nemoci se zaměřením na osoby ve vyšším riziku nákazy, které je zásadní pro včasnou diagnózu a prevenci jejich dalšího šíření.
  • Navýšení rozpočtu na preventivní programy se zaměřením na osoby ve vyšším riziku nákazy a mládež, s využitím nových informačních kanálů a sociálních sítí.
  • Zavedení dostupné preexpoziční profylaxe (PrEP) jako dodatečné preventivní aktivity pro osoby ve významném riziku infekce HIV.
  • Zajištění plné úhrady bezinterferonové léčby chronické hepatitidy C dostupné pro všechny pacienty s touto závažnou infekcí, a to bez čekacích listin a bez diskriminace osob, které jsou HIV pozitivní nebo užívaly drogy.
  • Bezodkladné uzavření smluv na úhradu antiretrovirové léčby pro HIV centrum ÚVN Praha ze strany pojišťoven VZP (111) a ČPZP (205).
  • Reagovat na přítomnost stigmatizace HIV pozitivních, lidí žijících s AIDS, ale i neheterosexuálních lidí obecně, a zaměřit preventivní a vzdělávací aktivity takovým směrem, aby došlo k jejímu odbourání, neboť stigma prokazatelně patří mezi významné faktory, přispívající k šíření HIV.

V Plzni 10. 11. 2017

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

v zastoupení účastníků sympozia

Obrázek č. 138

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

SANITKA

PRAHA - Anděl, pěší zóna u Alberta
úterý 28.05., 16:00 → 19:00 hod.
2 sanitky - větší kapacita testování

PARDUBICE - Komenského náměstí
pátek 31.05., 15:00 → 19:00 hod.

OSTRAVA - OC Forum Nova Karolina
úterý 04.06., 16:00 → 20:00 hod.

PRAHA - I. P. Pavlova
Tylovo náměstí, nedaleko tramvají
čtvrtek 06.06., 16:00 → 19:00 hod.

HAVÍŘOV - OC Elán
úterý 11.06., 16:00 → 20:00 hod.

OLOMOUC - před hl. nádražím
čtvrtek 13.06., 16:00 → 20:00 hod.

PROSTĚJOV - náměstí T. G. M.
úterý 18.06., 16:00 → 20:00 hod.

PŘEROV - nám. Přerovského povstání
čtvrtek 20.06., 16:00 → 20:00 hod.

PRAHA - Anděl, pěší zóna u Alberta
úterý 25.06., 16:00 → 19:00 hod.
2 sanitky - větší kapacita testování

PRAHA - ul. Vinohradská
sobota 29.06., 23:00 → 02:00 hod.
před clubem TERMAX

Jízdní řád sanitek naleznete zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.