Plzeňská deklarace

Účastníci 4. Sympózia ke Světovému dni AIDS, které se konalo v Plzni 9. - 10. 11. 2017 – lékaři pečující o pacienty s HIV/AIDS, epidemiologové, preventisté, laboratorní a výzkumní pracovníci, zástupci pacientských organizací a ohrožených skupin obyvatel a představitelé protidrogových programů – se obracejí na státní orgány, zdravotní pojišťovny, komunity a veřejnost s touto deklarací:

K boji s pokračující epidemií HIV/AIDS v České republice je nutné:

  • Široce dostupné testování na HIV a sexuálně přenosné nemoci se zaměřením na osoby ve vyšším riziku nákazy, které je zásadní pro včasnou diagnózu a prevenci jejich dalšího šíření.
  • Navýšení rozpočtu na preventivní programy se zaměřením na osoby ve vyšším riziku nákazy a mládež, s využitím nových informačních kanálů a sociálních sítí.
  • Zavedení dostupné preexpoziční profylaxe (PrEP) jako dodatečné preventivní aktivity pro osoby ve významném riziku infekce HIV.
  • Zajištění plné úhrady bezinterferonové léčby chronické hepatitidy C dostupné pro všechny pacienty s touto závažnou infekcí, a to bez čekacích listin a bez diskriminace osob, které jsou HIV pozitivní nebo užívaly drogy.
  • Bezodkladné uzavření smluv na úhradu antiretrovirové léčby pro HIV centrum ÚVN Praha ze strany pojišťoven VZP (111) a ČPZP (205).
  • Reagovat na přítomnost stigmatizace HIV pozitivních, lidí žijících s AIDS, ale i neheterosexuálních lidí obecně, a zaměřit preventivní a vzdělávací aktivity takovým směrem, aby došlo k jejímu odbourání, neboť stigma prokazatelně patří mezi významné faktory, přispívající k šíření HIV.

V Plzni 10. 11. 2017

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

v zastoupení účastníků sympozia

CSAP nove logo

Podpořte nás!

 

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

SANITKA

LIBEREC

terminál MHD Fügnerova
testy HIV a syfilis
pátek 29.11., čas: 13:00 → 17:00 hod.
letos poslední mobilní testování

Připravte se on-line.


... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITEK


Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.