Naše besedy ve školách jsou stále oblíbené...

Navzdory nepravdivým zprávám, které kolují internetem a o českých školách, nepřestává (a nikdy nepřestal) náš spolek pořádat preventivní besedy s pozitivním lektorem. Bližší informace o besedách lze získat ZDE.

Rádi se s Vámi podělíme o zpětnou vazbu, která nám přišla ze Střední školy živnostenské v Sokolově:

Seznámení s problematikou HIV/AIDS

Na naší škole proběhly dvě akce zaměřené na problematiku přenosu viru HIV a nemoci AIDS.

Ve společnosti v současné době stále přetrvávají předsudky vůči lidem nakaženým virem HIV a zároveň je velká část zejména mladých lidí o viru HIV a nemoci AIDS nedostatečně informována. Proto proběhly na naší škole dvě akce, jež se na tuto problematiku zaměřily.

První akce se konala 16. 5. 2018. Šlo o interaktivní besedu (tzv. webinář) s HIV pozitivním lektorem a odborníkem na problematiku HIV. Studenti před vysíláním a po něm zodpověděli elektronický dotazník o HIV/AIDS, díky čemuž mohli porovnat své dosavadní znalosti s informacemi, které se dozvěděli na besedě. Komunikace v průběhu přednášky probíhala oběma směry a umožnila interaktivní zapojení žáků formou chatu, tuto možnost také mnoho žáků využilo a kladli své dotazy přímo účastníkům besedy.

V návaznosti na webinář proběhla 15. 6. 2018 exkurze do Domu světla v Praze a beseda o HIV/AIDS s lektorkou paní Alenou Kloučkovou. Akce se zúčastnily třídy 1. KOS, 2. KIS, 3. KIS a 1.P-VLK v doprovodu Mgr. Moniky Malé, Mgr. Kristýny Hromádkové a asistentky pedagoga Heleny Slivenecké. Lektorka žákům objasnila odborné pojmy, seznámila je se způsoby přenosu HIV a jak se před HIV chránit. Přednáška byla proložena dokumentárními fotografiemi, grafy a aktuálními statistikami. Na závěr proběhla otevřená diskuse o HIV/AIDS a životě s HIV. Žáky nejvíce zaujala informace, že existuje preventivní lék (tzv. preventivní profylaxe) pro osoby HIV negativní, stejně tak jako existuje lék aplikovatelný záhy po nakažení (tzv. post-expoziční profylaxe). Další velice zajímavou informací byl fakt, že HIV pozitivní člověk, který se léčí, není pro společnost hrozbou, na rozdíl od HIV pozitivních, kteří o svém zdravotním statutu nevědí a tudíž se neléčí. Cílem besedy tak bylo odstranit předsudky spojené s identifikovanými HIV pozitivními a motivovat všechny, kteří neznají svůj zdravotní statut k testování a hlavně prevenci.

Přítomnost v Domě světla a zejména beseda s HIV pozitivní lektorkou na žáky silně zapůsobila. Možnost vyslechnout si osobní příběh HIV pozitivního člověka ve všech zanechala hluboký dojem. Z Domu světla tak žáci odcházeli plni rozporuplných pocitů, ale také, a to hlavně nových poznatků a informací.

Názory jednotlivých žáků třídy 2. KIS:

„Přednášku vedla HIV pozitivní lektorka, která otevřeně hovořila o svých pocitech a zkušenostech. Radila, čemu se vyvarovat, jak předejít nakažení a co dělat, pokud se nakazíme. Vše, co bylo řečeno, bylo velmi poučné.“

„Lektorka o problematice mluvila přímo a srozumitelně, což se mi velmi líbilo a dozvěděla jsem se hodně nového.“

„Lektorka mě velmi mile překvapila svým pozitivním přístupem a dobrou náladou. Besedu pojala skvěle a doplnila ji svou osobní zkušeností. O viru HIV a nemoci AIDS toho vím dost z minulosti, přesto mi beseda přinesla mnoho nových, zajímavých a přínosných informací.“

„Přednáška byla užitečná, zajímavá a donutila mě nad vším přemýšlet. Líbí se mi, že existuje takové místo jako právě Dům světla, který poskytuje lidem, kteří se virem HIV nakazili azyl a šanci na nový život.“


Převzato z: http://www.zivnostenska-sokolov.cz/index.php?optio...

Obrázek č. 138

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

MOBILNÍ TESTOVÁNÍ - SANITKA

pro více detailů rozklikněte město

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.