Distribuce PrEP po celé Evropě? Evropský parlament vyzval všechny evropské země, aby zpřístupnily léky k prevenci šíření HIV/AIDS

Pre-expoziční profylaxe (PrEP) je typ antiretrovirové léčby, která je užívána HIV negativními osobami jako „prevence“ nákazy virem HIV. Při pravidelném užívání pak prokazatelně snižuje riziko nákazy o více než 90 %. I navzdory tomu – a také faktu, že paradoxně ruku v ruce se stále kvalitnějšími způsoby léčby v poslední době průběžně stoupá počet nově nakažených – však mnohé evropské země, Českou republiku nevyjímaje, zatím PrEP neschválily jako běžně přístupnou "léčbu" a zájemci si tak přípravek musí hradit sami. Minulý týden proto Evropský parlament přijal usnesení týkající se zpřístupnění PrEP po celé Evropě a zahrnující také témata, jako je boj proti stigmatu spojeného s HIV/AIDS a podpora vzdělávání a zvyšování povědomí o nemoci.

Seb Dance, jeden z europoslanců, který pro přijetí dokumentu hlasoval, pak uvedl, že zlepšení přístupu k tomuto typu léčby napříč celou Evropou by mohlo mít naprosto transformační vliv na životy lidí. „Je důležité, abychom i nadále investovali do výzkumu, abychom dosáhli účinného léčení HIV, ale také abychom zajistili, že léčba, která se ukázala být neskutečně úspěšným preventivním prostředkem, byla přístupná a hlavně finančně dostupná ve všech zemích Evropské unie.“

Co se efektivity PrEP týká, prozatím byly evidovány pouze 4 případy, kdy se muži užívající příslušný přípravek, virem HIV nakazili. Podle organizace The Victorian AIDS Council však toto selhání bylo způsobeno spíše tím, že nakažení přípravek neužívali pravidelně či měli poměr s mužem, u nějž se vyskytuje kmen viru, který je vůči PrEP odolný.

Minulý měsíc přitom Světová zdravotnická organizace doplnila PrEP do seznamu „základních léků“. Zda (a kdy) se stane PrEP součástí zdravotnictví v ČR, však nadále zůstává otázkou. Ačkoliv Česká společnost AIDS pomoc opakovaně apelovala na Ministerstvo zdravotnictví, aby tento způsob prevence před nákazou virem HIV byl běžně dostupný i u nás, vládní orgány se k PrEP zatím staví odmítavě. A to i navzdory skutečnosti, že vyčíslení nákladů na léčbu již nakažených pacientů významně převyšuje náklady, které by s sebou neslo zavedení PrEP jako preventivního opatření…

Zdroj: http://www.lui.cz/co-se-deje/item/10680-distribuce-prep-po-cele-evrope-evropsky-parlament-vyzval-vsechny-evropske-zeme-aby-zpristupnily-leky-k-prevenci-sireni-hiv-aids

UŽITEČNÉ ODKAZY

CSAP nove logo
Obrázek č. 68

SANITKA

Pozvánka na nejbližší HIV testování v terénu:

Praha v úterý 5.12. od 11 do 13 hod. Obchodní centrum Flora

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY 2017

Obrázek č. 69
Obrázek č. 3

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.