Bezplatná linka AIDS pomoci odbavila vloni téměř 4500 dotazů

Na bezplatnou linku AIDS pomoci volalo v roce 2018 bezmála čtyři a půl tisíce lidí, tedy průměrně dvanáct lidí denně. Letos tato bezplatná nonstop linka s číslem 800 800 980 oslaví dvacet let provozu. Vznikla 11. srpna 1991 s cílem poskytnout veřejnosti základní informace o HIV a AIDS a zároveň poradenství HIV pozitivním lidem.

V roce 2018 bylo na lince AIDS pomoci zodpovězeno celkem 4449 dotazů. O rok dříve to bylo 4471 dotazů. Bezplatná linka je tedy vytížena ve stejném rozsahu, jako v předchozím roce. Nejvíce dotazů (1982) se týkalo míst, kde se veřejnost může testovat na HIV. Druhým nejčastějším tématem dotazů je oblast prevence HIV a rizikových situací (1249) a třetím nejčastějším tématem volajících jsou dotazy na příznaky HIV/AIDS (664 dotazů). Celkem 147 volajícím pracovníci na lince odpovídali na dotazy týkající služeb pro HIV pozitivní občany, diskriminace nebo azylových služeb Domu světla.

Nově oproti předchozím rokům se lidé zajímali o možnosti PrEP a PEP (celkem 146 dotazů), tedy pre-expoziční a post-expoziční profylaxe. Jedná se o možnost předléčení nebo rychlého zaléčení po riziku nákazy HIV. Volající zajímalo zejména, u kterých lékařů získají patřičné recepty, které lékárny tyto léky mají k dispozici, a zejména kde tyto preventivní léky získají za rozumnou cenu.

Linku 800 800 980 provozuje Česká společnost AIDS pomoc a její zázemí je v Domě světla v pražském Karlíně. Jejím cílem je zabezpečit co nejjednodušší přístup veřejnosti k odborným informacím o HIV infekci a onemocnění AIDS, a to 24 hodin 365 dní v roce. Každý zájemce se tak může v případě jakéhokoliv problému či dotazu spojeného s problematikou HIV/AIDS kdykoliv obrátit na proškolené odborníky na této lince a svou situaci řešit zcela anonymně a bezplatně.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 144

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.